Радослав Денев

Радослав Денев

Радослав Денев

Мениджър Клиенти

„В работата си в „Бора Вет“ ООД ежедневно показвам и надграждам качествата си на добър организатор и търговец. Отговарям за доброто обслужване, връзката с клиентите и зареждането със стока – по този начин допринасям за просперитета на фирмата. Като човек съм весел и трудолюбив. Обичам семейството, животните и работата си в „Бора Вет“. “