Д-р Надин Цонова

Д-р Надин Цонова

Д-р Надин Цонова

Ветеринарен лекар

„В работата ни се наслаждаваме на силното присъствие на динамика и разнообразие. Всекидневно сме предизвикани да разсъждаваме до най-малките детайли в множество малки и големи казуси. Това от своя страна допринася за непрестанното ни развитие като ветеринарни лекари и това да растем с наученото. Имам възможността да работя в екип от хора, сред които се чувствам заредена и способна, наистина виждам и разбирам смисъла на вложените общи усилия в името на това да си в полза на животните и хората.“