Ивайло Велинов

Ивайло Велинов

Ивайло Велинов

Логистика

"Динамиката, професионализмът, вниманието и задружността на колегите, голямото разнообразие от клиенти, с които работим - всичко това превръща работата в удоволствие. В работата си обслужвам както клиентите в базата на Бора Вет в София, така и тези в Централна, Западна и Южна България. Това ми дава възможността директно да наблюдавам как качествените продукти и медикаменти, които доставяме, се отразяват на животните и значително подобряват здравословното им състояние.