Д-р Здравко Златев

Д-р Здравко Златев

Д-р Здравко Златев

управител

„Дългият път довел до създаването на Бора Вет започва през 1983 година когато се дипломирах като ветеринарен лекар във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – гр. Стара Загора. През 1987 година специализирах в института Пушкаров и защитих докторска теза призната за кандидатски минимум. През 1991 година основах фирма Гергьовче и отворих първия частен ветеринарен кабинет в България. Имах честта да бъда избиран три пъти на конгреси за заместник председател на Съюза на ветеринарните лекари в България.